Proizvodi od drveta

Showing all 22 results

1.800,00 дин. 1.500,00 дин.
1.800,00 дин. 1.500,00 дин.

Autobus Joca je drvena igračka izrađena od drveta jasena, trešnje, oraha i hrasta. Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje igračke bez korišćena veštačkih boja i zaštita. Igračka je zaštićena Belinka uljem ( ekološko ulje za igračke od drveta) sertifikovano za korišćenje u EU.

1.800,00 дин. 1.600,00 дин.
1.800,00 дин. 1.600,00 дин.

Cisterna za gorivo sa dve osovine Paja1. Dečija drvena igračka izrađena od drveta jasena, trešnje i hrasta parene bukve… Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje igračke bez korišćena veštačkih boja i zaštita. Igračka je zaštićena Belinka uljem ( ekološko ulje za igračke od drveta) sertifikovano za korišćenje u EU.

2.100,00 дин. 1.800,00 дин.
2.100,00 дин. 1.800,00 дин.

Cisterna za gorivo sa tri osovine Paja2. Dečija drvena igračka izrađena od drveta jasena, trešnje i hrasta parene bukve… Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje igračke bez korišćena veštačkih boja i zaštita. Igračka je zaštićena Belinka uljem ( ekološko ulje za igračke od drveta) sertifikovano za korišćenje u EU.

1.700,00 дин. 1.500,00 дин.
1.700,00 дин. 1.500,00 дин.

Fića dečija drvena igračka odrađena od drveta jasena, lipe, trešnje i oraha. Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje igračke bez korišćena veštačkih boja i zaštita. Igračka je zaštićena Belinka uljem (ekološko ulje za igračke od drveta) sertifikovano za korišćenje u EU.

1.800,00 дин. 1.500,00 дин.
1.800,00 дин. 1.500,00 дин.

Kamion za drva 4WD. Dečija drvena igračka izrađena od drveta jasena, trešnje i hrasta parene bukve… Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje igračke bez korišćena veštačkih boja i zaštita. Igračka je zaštićena Belinka uljem ( ekološko ulje za igračke od drveta) sertifikovano za korišćenje u EU.

1.700,00 дин. 1.500,00 дин.
1.700,00 дин. 1.500,00 дин.

Kamion Veseli je igračka koja je namenjena odraslima, izrađena od drveta jasena, trešnje, bukve i hrasta. Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje igračke bez korišćena veštačkih boja i zaštita. Igračka je zaštićena lanenim uljem ( ekološko ulje za drvo).

U setu je pored kamiona i flaša zapremine 0,22 l i 4 čašice za rakiju

1.800,00 дин. 1.500,00 дин.
1.800,00 дин. 1.500,00 дин.

Kamper Srećko drvena igračka izrađena od drveta trešnje, jasena i hrasta. Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje igračke bez korišćena veštačkih boja i zaštita. Igračka je zaštićena Belinka uljem ( ekološko ulje za igračke od drveta) sertifikovano za korišćenje u EU.

2.300,00 дин. 1.900,00 дин.
2.300,00 дин. 1.900,00 дин.

Mešalica Vid drvena igračka izrađena od drveta jasena, trešnje, oraha i hrasta. Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje igračke bez korišćena veštačkih boja i zaštita. Igračka je zaštićena Belinka uljem ( ekološko ulje za igračke od drveta) sertifikovano za korišćenje u EU.

900,00 дин. 700,00 дин.
900,00 дин. 700,00 дин.

Mini van od hrasta. Dečija drvena igračka izrađena od drveta jasena, trešnje i hrasta parene bukve… Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje igračke bez korišćena veštačkih boja i zaštita. Igračka je zaštićena Belinka uljem ( ekološko ulje za igračke od drveta) sertifikovano za korišćenje u EU.

3.200,00 дин. 2.500,00 дин.
3.200,00 дин. 2.500,00 дин.

Polica za vinske flaše – 5 boca je drvena polica izrađena od drveta jasena, trešnje, oraha i hrasta. Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje ploce bez korišćena veštačkih boja i zaštita. Polica za vino je zaštićena lanenim uljem i voskom.

2.000,00 дин. 1.700,00 дин.
2.000,00 дин. 1.700,00 дин.

Poslužavnik (od hrasta ili konbinacije 2 ili 3 vrste drveta) sa 3 šatulica  izrađene od drveta jasena, trešnje, oraha i hrasta(u ovom slučaju trešnja). Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje posude bez korišćena veštačkih boja i zaštita.

Poslužavnik i šatule su zaštićene Belinkinim ekološkim premazom na bazi prirodnih ulja i voska ( premaz ima sertifikat za tu namenu u Evropskoj uniji)

2.800,00 дин. 2.400,00 дин.
2.800,00 дин. 2.400,00 дин.

Poslužavnik (od hrasta ili konbinacije 2 ili 3 vrste drveta) sa 6 šatulica  izrađene od drveta jasena, trešnje, oraha i hrasta(u ovom slučaju jasen). Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje posude bez korišćena veštačkih boja i zaštita.

Poslužavnik i šatule su zaštićene Belinkinim ekološkim premazom na bazi prirodnih ulja i voska ( premaz ima sertifikat za tu namenu u Evropskoj uniji)

2.800,00 дин. 2.400,00 дин.
2.800,00 дин. 2.400,00 дин.

Poslužavnik (od hrasta ili konbinacije 2 ili 3 vrste drveta) sa 5 šatulica  izrađene od drveta jasena, trešnje, oraha i hrasta. Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje posude bez korišćena veštačkih boja i zaštita.

Poslužavnik i šatule su zaštićene Belinkinim ekološkim premazom na bazi Prirodnih ulja i voska ( Premaz ima sertifikat za tu namenu u evropskoj uniji)

2.000,00 дин. 1.600,00 дин.
2.000,00 дин. 1.600,00 дин.

Poslužavnik (od hrasta ili konbinacije 2 ili 3 vrste drveta) sa 3 šatulica  izrađene od drveta jasena, trešnje, oraha i hrasta(u ovom slučaju jasen). Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje posude bez korišćena veštačkih boja i zaštita.

Poslužavnik i šatule su zaštićene Belinkinim ekološkim premazom na bazi prirodnih ulja i voska ( premaz ima sertifikat za tu namenu u Evropskoj uniji)

2.200,00 дин. 1.800,00 дин.
2.200,00 дин. 1.800,00 дин.

Poslužavnik (od hrasta ili konbinacije 2 ili 3 vrste drveta) sa 4 šatulica u obliku saća izrađene od drveta jasena, trešnje, oraha i hrasta(u ovom slučaju jasen). Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje posude bez korišćena veštačkih boja i zaštita.

Poslužavnik i šatule su zaštićene Belinkinim ekološkim premazom na bazi prirodnih ulja i voska ( premaz ima sertifikat za tu namenu u Evropskoj uniji)

2.000,00 дин. 1.700,00 дин.

Poslužavnik (od hrasta ili konbinacije 2 ili 3 vrste drveta) sa 3 šatulica  izrađene od drveta jasena, trešnje, oraha i hrasta(u ovom slučaju trešnja). Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje posude bez korišćena veštačkih boja i zaštita.

Poslužavnik i šatule su zaštićene Belinkinim ekološkim premazom na bazi prirodnih ulja i voska ( premaz ima sertifikat za tu namenu u Evropskoj uniji)

1.000,00 дин. 800,00 дин.
1.000,00 дин. 800,00 дин.

Šatula sa dve pregrade. Idealne za grickalice, bademe lešnike, bombone… Izrađene od drveta jasena, trešnje, oraha i hrasta(u ovom slučaju trešnja). Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje posude bez korišćena veštačkih boja i zaštite.

Šatule su zaštićene Belinkinim ekološkim premazom na bazi prirodnih ulja i voska ( premaz ima sertifikat za tu namenu u Evropskoj uniji)

1.600,00 дин. 1.300,00 дин.
1.600,00 дин. 1.300,00 дин.

Šatula sa dve pregrade i sa dve dodatne šatule. Idealno za grickalice lešnike, bademe, bombone… Izrađene od drveta jasena, trešnje, oraha i hrasta(u ovom slučaju parena bukva i jasen). Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje posude bez korišćena veštačkih boja i zaštita.

Šatule su zaštićene Belinkinim ekološkim premazom na bazi prirodnih ulja i voska ( premaz ima sertifikat za tu namenu u Evropskoj uniji)

2.000,00 дин. 1.600,00 дин.
2.000,00 дин. 1.600,00 дин.

Dve  šatule dve vrste različitog drveta. U puzla spoju mogu i da se razdvoje. Idealno za grickalice lešnike, bademe, bombone..Izrađene od drveta jasena, trešnje, oraha i hrasta(u ovom slučaju parena bukva i jasen). Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje posude bez korišćena veštačkih boja i zaštita.

IDEALAN POKLON ZA MLADENCE!!!

Šatule su zaštićene Belinkinim ekološkim premazom na bazi prirodnih ulja i voska ( premaz ima sertifikat za tu namenu u Evropskoj uniji)

1.000,00 дин. 800,00 дин.
1.000,00 дин. 800,00 дин.

Tacna za grickalice osmougaona sa dve pregrade je drvena posuda izrađena od drveta jasena, trešnje, oraha i hrasta. Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje posude bez korišćena veštačkih boja i zaštita. Polica za vino je zaštićena lanenim uljem i voskom.

900,00 дин. 700,00 дин.
900,00 дин. 700,00 дин.

Traktor Fergi dečija drvena igračka izrađena od drveta jasena, trešnje i hrasta. Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje igračke bez korišćena veštačkih boja i zaštita. Igračka je zaštićena Belinka uljem ( ekološko ulje za igračke od drveta) sertifikovano za korišćenje u EU.

900,00 дин. 700,00 дин.
900,00 дин. 700,00 дин.

Traktor Fergi dečija drvena igračka izrađena od drveta jasena, trešnje i hrasta. Kombinacijom više vrsta drveta omogućavamo različite boje igračke bez korišćena veštačkih boja i zaštita. Igračka je zaštićena Belinka uljem ( ekološko ulje za igračke od drveta) sertifikovano za korišćenje u EU.